דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סרטוני הדרכה להתקנה עצמית

לצפייה במדריך ההתקנה בחרו בממיר שברשותכם

התקנה עצמית ממיר AndroidTV

התקנה עצמית ממיר AndroidTV עם חיבור MOCA

התקנה עצמית ממיר AndroidTV עם חיבור HPNA

התקנת Apple TV

התקנת Apple TV עם חיבור MOCA

התקנת Apple TV עם חיבור HPNA

התקנת ממיר Xiaomi עבור STING TV

התקנת ממיר Xiaomi עם חיבור MOCA עבור STING TV

התקנת ממיר Xiaomi עם חיבור HPNA עבור STING TV