דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

sync_remote_to_TV

Title

פתרון תקלות ופעולות

חזרה לתפעול +yes

סנכרון שלט Android TV להדלקה וכיבוי הטלוויזיה

sync_remote_to_TV