דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

sync_remote_to_streamer

Title

פתרון תקלות ופעולות

חזרה לתפעול +yes

התאמת שלט Android TV לממיר

sync_remote_to_streamer