דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

דף הסבר נגישות על השלט החכם

פירוט הכפתורים

כפתור yes - מדליק ומכבה את הממיר

כפתור TV - מדליק ומכבה את הטלוויזיה

כפתור AMP - מדליק ומכבה את המגבר

כפתור VOD - כניסה ישירה ל-yesVOD

כפתורי "+" ו- "-" - מעבר בין הערוצים

כפתורי סקאלה - שליטה בעוצמת השמע

כפתור 4 נקודות - מציג את לוח השידורים

כפתור yes (מרכז השלט) - אישור בחירה / כניסה לממשק המשתמש

כפתור "?" - הצגת חלונית מידע

כפתור פליי - ניגון תוכן

כפתור הקלטה - מאפשר הקלטה

כפתורי חצים כפולים - הרצה לאחור וקדימה

כפתור עצירה - עצירת התוכן המנוגן

כפתור השהייה - משהה את הנגינה

דף הסבר נגישות על השלט החכם